I en forening som Ulbjerg Gymnastikforening er der brug for penge til indkøb af redskaber og rekvisitter og til at give vores gymnaster ekstra oplevelser med gymnastikken.

Foreningens sponsorer får:
– Synlighed på foreningshjemmesiden
– Banner plads til lokalopvisningen
– Reklameplads i vores program
– Mulighed for at støtte lokalsamfundet
– Partnerskab med en moderne forening i vækst

Der er tre typer, af sponsorater Foreningssponsor, Holdsponsor og Eventsponsor.

Så fremt du ønsker at høre mere om, hvordan du bliver sponsor, er du meget velkommen til at kontakte os på sponsorudvalg@ulbjerggymnastikforening.dk

Venlig hilsen
Sponsorudvalget