Vision

Ulbjerg Gymnastikforening er en forening der konstant er i vækst og i samklang med det omgivende samfund på flere planer.
Vi er en forening der sætter miljø og bæredygtighed på dagsorden.
Vi involverer os aktivt i lokalsamfundet.
Vi søger inspiration udefra og henter hjælp og sparring fra vores hovedorganisation, DGI.
Vi afspejler tidens tendenser indenfor bevægelse i vores aktivitetsudbud.
Vi gør det attraktivt at være frivillig instruktør eller bestyrelsesmedlem.
Vi er en forening der kan inspirere andre til at gå nye veje.
Vi bevarer den lokale forankring og vore stolte traditioner samtidig med at vi har modet til at afprøve nye muligheder indenfor undervisning og ledelse af foreningen.