INTRODUKTION
Ulbjerg Gymnastikforening har dannet Team Frivillig, som består af ildsjæle, der på forskellig vis bidrager til foreningens aktiviteter. Vi har brug for mange hjælpsomme mennesker i alle aldre og med vidt forskellige evner for at få foreningen til at køre godt. Vi tror på at de fleste gerne vil bidrage til fællesskabet, hvis opgaverne er tydeligt beskrevet og den frivillige ved, hvad der forventes og hvad denne går ind til.

TEAM FRIVILLIG OPGAVER
Rengøringsdag i samarbejde med hallen & motionscentret – 5 personer á 4 timer
Julemotionsdag – klargøring af forplejning, sætte kaffe frem m.v. og efterfølgende tage sig af oprydning – 2 personer
Børne fællestræning for mindre gymnaster – Bjergsnæs – 3 personer (2 “tissetanter” og 1 person til frugtservering)
Weekendtræning – juniorholdet – 2 personer (forplejning)
Opvisninger – 4 personer (billetsælger, fotograf, lydmand, pianist)
Kringlefesten

  • telt opstilling & nedtagning – 2 personer
  • køkken lørdag eftermiddag – 3 personer
  • altmulig mand til hjælp med optoget – 1 person
  • hjælp til fiskedam á 1 timers varighed – flere personer

I løbet af året

  •  bagning af boller & kager til forskellige arrangementer – flere personer
  •  fotograf til forskellige arrangementer – 2 personer

festudvalg til at arrangere fællesspisning og udflugter samt andre sociale initiativer – 3 personer

  • vikarer, hvis instruktør mangler assistance primært på børnehold – flere personer

Springskoleweekend

  • servering af frugt og vand – 2 personer
  • hjælp/opsyn i løbet af dagen – 1 person

Opgaver – som du har set – som vi ikke har udtænkt endnu!

BONUS
En gang om året  afholder vi en fællesspisning for alle frivillige  i foreningen, og her er du som medlem af Team Frivillig inviteret med til en hyggelig fællesspisning, hvor det er dig, som bliver serviceret.

VÆR AKTIV
Hvis du også er interesseret i at blive en del af Team Frivillig – kontakt Vivian Thorup fra bestyrelsen