Foreningens Historie

2012 – Nyt logo, ny designlinie og tilhørende hjemmeside indvies. Ved Forårsopvisningen  2012 indvies foreningens nye logo med et kæmpebanner sponseret af selvstændige erhvervsdrivende fra lokalområdet. Ulbjerg Gymnastikforening tilbyder spring gymnastik til børn og unge. På voksensiden har foreningen Step, Motion på Tværs for aktive seniorer, zumba, Gym Fit, Pilates, stolegymnastik  og motionsgymnastik m/k.

2011/12 – DM i Foreningsudvikling. UG nomineres af DGI til at deltage i DM i foreningsudvikling sammen med 36 andre lokalforeninger fra hele landet. Et udvalg bestående af  Asmus Klith Forum, Terkel Hessellund, Bente Dalsgaard, Vivian Thorup og Louise Pilemand  samarbejder om at udvikle nye ideer, målsætninger og visioner for foreningens fortsatte vækst og trivsel.

2010 – Karin Jensen udtræder af bestyrelsen efter næsten 10 års engagement som kasserer og bestyrelsesmedlem. Karin har været en stabil og dygtig kasserer og bestyrelsesmedlem gennem årene. Karin har i mange år stået for fiskedammen ved Kringlefesten. Karin afløses som kasserer af Kirsten Friis. UG har nu ca 300 medlemmer.

2010 – Zumbafeberen raser- Ulbjerg Gymnastikforening opstarter zumba og sprænger alle rammer med en deltagelse på 230 kvinder og 1 enkelt modig mand.

2009 – Ulbjerg Gymnastikforenings 10-års jubilæum markeres ved Forårsopvisningen 2009. Vibeke Møller arrangerer en flot udstilling med billeder fra gymnastikforeningens første 10 år.

2007 – Vibeke Møller afløses som formand af Louise Pilemand. Vibeke Møller har gjort et kæmpe stykke arbejde for gymnastikforeningen som aktiv instruktør og formand. Vibeke Møller fortsætter sit engagement i foreningen som  instruktør og initiativtager til Motion På Tværs. Foreningen tæller nu mere end 160 aktive medlemmer.

2001-2007 – Nye aktiviteter i Ulbjerg Gymnastikforening. Gymnastikforeningen udvider motionstilbudene med bla. efterfødsels gymnastik, rulleskøjter, forældre/barn, step, aerobic, formiddagsdamer, stavgang, vandsjov i sommerferien. Stolegymnastik og morgen gymnastik for mænd.

2001 Faneindvielsen. Fanen indvies ved den lokale forårsopvisning i 2001 – se mere her.

2000 – Fanen kommer til. På Valdermarsdag den 15. juni 2000 i Viborg Domkirke overrakkes foreningens nye fane af Danmarks Samfundet.

1999 Logo – Logokonkurrence udskrives. Vinderen af tegne konkurencen bliver Lisette Sloth fra Nr.Rind.

1999 – Ulbjerg Gymnastikforening stiftes – På stiftende generalforsamling den 11. oktober 1999 kommer Ulbjerg Gymnastikforening til verden. Visionen er, at fremme det frie  folkelige oplysnings-, gymnastik –og andet kulturelt arbejde. Den nye bestyrelse er formand Vibeke Møller, kasserer Birgit Ambrosius, sekretær Lisbeth Ambrosius og suppleanter Karin Pedersen og Martin Kjær.

1994 – Børne- og voksen gymnastik samles. I I 1994 udvides udvalget med Annette Mindegaaard og Vibeke Møller og dermed flytter motionsdamer fra aftenskolen til gymnastikudvalget, som yderlige starter et hold unge/piger damer. Ulbjerg Idrætsforenings Work Out hold slutter sig også til gymnastikudvalget. Birgit og Mads Andersen beslutter sig for at stoppe efter sæson 1994/95. I mere end 30 år har de gjort et stort stykke arbejde inden for gymnastikken, til glæde og gavn for mange børn i Ulbjerg og omegn.

1966-1993 – Børnegymnastikken i Ulbjerg blev startet af Birgit og Mads Andersen. De kørte det som et tilbud efter skole tid. I 1993 kom gymnastikken ind under Ulbjerg Idrætsforening som et selvstændigt udvalg. Ved et kig i regnskabet fra 1993 kan man tælle 75 børnegymnaster.