Værdigrundlag

Ulbjerg Gymnastikforening arbejder med tre grundlæggende kerneværdier:

BEVÆGELSE:
Vi bestræber os på at der skal være tilbud fra “vugge til grav”, så alle har mulighed for at få bevægelse ind i  hverdagen uanset alder og fysisk formåen. Alle vore aktiviteter har fysisk udfoldelse som omdrejningspunkt. Det er en vigtig værdi idet mange mennesker i dag har stillesiddende arbejde med ringe mulighed for fysisk aktivitet i arbejdstiden.

KVALITET:
Vi vægter en høj kvalitet i undervisningen, og det sker ved at instruktørerne er veluddannede og dermed rustede  til opgaven med at undervise. Instruktørerne er bevidste om betydningen af deres frivillige indsats i forhold til at styrke folkesundheden. Vi prioriterer desuden at indkøbe moderne fitnessudstyr til voksengymnastikken og redskaber til børnegymnastikken, så vi kan tilbyde undervisning af høj kvalitet med moderne udstyr.

FÆLLESSKAB:
Motion er en oplagt vej til at styrke det sociale fællesskab mellem mennesker. Det skal være sjovt, rart og hyggeligt at komme til motion, og vi  arbejder løbende på at skabe rammer der kan få de menneskelige fællesskaber til at spire og gro på kryds og tværs af alder og køn.